นักเรียน​โรงเรียนวัดสุทัศน์ได้เข้าร่วม​การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี​ ระดับชั้นประถมศึกษา​ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความรู้สึก​นึก​คิด​ จินตนาการ​ ความคิดสร้างสรรค์

วันอาทิตย์​ ที่​ ๑๙ กรกฎาคม​ ๒๕๖๓​ นางสาว​กาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ส่งเสริม​ให้คณะ​ครู​นำนักเรียน​เข้าร่วม​การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี​ ระดับชั้นประถมศึกษา​ เพื่อส่งเสริมการแสดงออกถึงความรู้สึก​นึก​คิด​ จินตนาการ​ ความคิดสร้างสรรค์​ ขอชื่นชมครูและนักเรียนในความมุ่งมั่นตั้งใจและความเพียรพยายามในการฝึกฝน​ โดยนักเรียนได้รับการฝึกซ้อมและควบคุมดูแลโดย​ครูสุดา​ทิพย์​ บุญ​โนน​ยาง​และ​ครูปรัชญา​ บุญ​สุข