โรงเรียนวัดสุทัศน์ขอขอบพระคุณคณะกรรมการมูลนิธิและสมาคมศิษย์เก่า ที่ให้ความอนุเคราะห์​สนับ​ส​นุ​นทุนการศึกษา​ให้กับนักเรียน​ จำนวน​ ๒๐ ทุน

วัน​ศุกร์​ ที่​ ๑๗​ กรกฎาคม​ พ.ศ.๒๕​๖​๓​ นางสาว​กาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำ​คณะ​ครู​ บุคลากร​ทาง​การศึกษา​และ​นักเรียน​ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการ​มูลนิธิ​และสมาคมศิษย์​เก่า​วัดสุทัศน์​ และขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์​สนับ​ส​นุ​นทุนการศึกษา​ให้กับนักเรียน​ จำนวน​ ๒๐ ทุน​ เพื่อใช้สำหรับเป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียน แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณในความอุปถัมภ์ที่มีให้กับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา