โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณ ดร.ศีขรเชษฐ์ ใบสมุทร – รศ.พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ บริษัท ทิพย์สมัย จำกัด ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมามอบเครื่องฉายภาพระบบ LCD โปรเจคเตอร์ เอปสัน และเครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) VERTEX เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีการศึกษา

วันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ดร.ศีขรเชษฐ์ ใบสมุทร – รศ.พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท
นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ บริษัท ทิพย์สมัย จำกัด
ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมามอบเครื่องฉายภาพระบบ LCD โปรเจคเตอร์ เอปสัน จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องฉายภาพสามมิติ (Visualizer) VERTEX จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
โดยมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อผู้เรียน
โดยมี นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ร่วมรับมอบและขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยอวยพรให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทิพย์สมัย กรุ๊ป ผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา ให้ท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนาทุกประการ ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี – Thipsamai Restaurant