นายสุรเดช​ อำนวยสาร​ ผู้อำนวยการเขตพระนคร​ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่​ เข้ากราบนมัสการขอพร​พระเดชพระคุณ​พระ​เทพ​ปฏิภาณ​วาที​ ผู้ช่วย​เจ้าอาวาส​วัด​สุทัศน​เทพ​ว​รา​ราม​ เจ้าคณะ​เขต​ดุสิต เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง​

นายสุรเดช​ อำนวยสาร​ ผู้อำนวยการเขตพระนคร​ นำคณะผู้บริห Read More …

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื Read More …