กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙

วันศุกร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมกับกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีพร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และพล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสาด้านการศึกษา มอบหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง (Face Shield) และแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ เพื่อรณรงค์การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดย นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร และนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมนำข้าราชการครู บุคลากรร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดทางเท้าบริเวณแนวรั้วโรงเรียนวัดสุทัศน์