นายสัมฤทธิ์​ สุมาลี​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ และติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน

วันศุกร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓
นายสัมฤทธิ์​ สุมาลี​ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร
ให้ความอนุเคราะห์เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ และติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน การจัดการเรียนการสอนของคณะครู พร้อมมอบแนวปฏิบัติงานด้านงบประมาณของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ ขอขอบคุณ​ในความอนุเคราะห์​ที่มีให้กับโรงเรียนวัด​สุทัศน์​ด้วยดี​เสมอมา