พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียน​วัด​สุทัศน์ โดยดำเนินกิจกรรม​มอบเข็มเครื่องหมายสมาชิกใหม่ และให้โอวาทแก่ยุว​กาชาด

พิธีประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​
นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ โรงเรียนวัด​สุทัศน์​ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด​ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามโครงการพิธีเข้าประจำหมู่ยุว​กาชาด​ โดยดำเนินกิจกรรม​มอบเข็มเครื่องหมายสมาชิกใหม่ ให้โอวาทแก่ยุว​กาชาด​ เพื่อสร้างเสริมความตระหนักและความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และยินดีที่จะอุทิศตน​ เพื่อช่วยเหลือและบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม