พิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันอังคาร​ ที่​ ๒๘​ กรกฎาคม​ พ.ศ.๒๕๖๓​ นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ ได้รับความเมตตามอบหมายให้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ การดำเนินงานพิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค​ ๔ รองแม่กองธรรมสนามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตพระนคร​ ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ร่วมสวดสาธยายพระไตรปิฏกและถวายพระพรชัยมงคล