โรงเรียนวัดสุทัศน์ ร่วมต้อนรับนางสาวอมรรัตน์​ ชี​วัง​กูร​ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่​ของสํานัก​งานเขตพระนคร​ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจติดตาม การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน โครงการอาหารเช้า – อาหารกลางวัน ติดตามสอบถามความต้องการความช่วยเหลือ และมอบกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำคณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
ร่วมต้อนรับนางสาวอมรรัตน์​ ชี​วัง​กูร​ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
รวมถึงเจ้าหน้าที่​ของสํานัก​งานเขตพระนคร​
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจติดตาม
การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
การดำเนินการโครงการอาหารเช้า – อาหารกลางวัน
ติดตามสอบถามความต้องการความช่วยเหลือ
และมอบกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนักเรียนทุกคน
ขอขอบคุณ​ในความปรารถนาดี
ที่มีให้กับโรงเรียนวัด​สุทัศน์​ด้วยดี​เสมอมา