โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน Read More …

พิธีสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมกับคุณแม่มาลี วรปัญญา อุบาสก อุบาสิกา พร้อมทั้งพสกนิกร พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า

วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ คุณกัลยา สุสมบูรณ์ และครอบครัว มีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้ความอนุเคราะห์มอบหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน (LEHACO Antibacterial Face Mask) จำนวน ๕๐ กล่อง ๒,๕๐๐ ชิ้น เพื่อร่วมกันรณรงค์การควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วันจันทร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงา Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบคุณ คุณนันทัชพร เจริญธรรมมานนท์ พร้อมครอบครัว จาก ห้างทอง ซี.เอ็น.โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำอาหารว่าง ๒๐๐ ชิ้น และยาคูลท์ ๒๐๐ ขวด มอบให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบคุ Read More …