พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู และนักเรียนชั้น​ประถมศึกษา​ปีที่​ ๕ ที่ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “โครงการผู้นำเยาวชนจิตอาสา” ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม​ โรงแรมเดอะ​ รอยัล​ ริเวอร์​ จัดโดย ​บริษัท​ เทเวศ​ประกันภัย​ จำกัด​ (มหาชน)​

วันจันทร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​
ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​
มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู
และนักเรียนชั้น​ประถมศึกษา​ปีที่​ ๕
ที่ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการ​ “โครงการผู้นำเยาวชนจิตอาสา”
ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม​ โรงแรมเดอะ​ รอยัล​ ริเวอร์​
จัดโดย ​บริษัท​ เทเวศ​ประกันภัย​ จำกัด​ (มหาชน)​
โดยจัดกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์​แก่เยาวชน​
นักเรียนได้อบรมการเทิดทูน​สถาบัน​ชาติ​ ศาสนา​
พระมหากษัตริย์​ หลักการปฐมพยาบาล​เบื้องต้น​ (CPR)
การอนุรักษ์​สิ่งแวดล้อม​ -​ ดูแลรักษา​ความสะอาด​
“ชุมชน​น่าอยู่” โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
๙๐๔ วปร.พร้อมให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะครู
ผู้ควบคุม​ดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม​
นักเรียนได้รับการดูแลโดย​ ครูอธิวัฒน์​ เหล็ก​ภูเขียว
​และครูปรัชญา​ บุญ​สุข​
พร้อมให้โอวาทแก่ผู้นำเยาวชนจิตอาสา
นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเอง โรงเรียน
ชุมชนและสังคมต่อไป