โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบคุณ คุณนันทัชพร เจริญธรรมมานนท์ พร้อมครอบครัว จาก ห้างทอง ซี.เอ็น.โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำอาหารว่าง ๒๐๐ ชิ้น และยาคูลท์ ๒๐๐ ขวด มอบให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบคุณ
คุณนันทัชพร เจริญธรรมมานนท์ พร้อมครอบครัว
จาก ห้างทอง ซี.เอ็น.โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำอาหารว่าง ๒๐๐ ชิ้น
และยาคูลท์ ๒๐๐ ขวด มอบให้กับนักเรียน คณะครู
บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์
โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
ร่วมกันต้อนรับ ขับร้องเพลงขอบพระคุณ
และเพลงอวยพรวันเกิด เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันเกิด ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
รวมถึงรับมอบสิ่งของด้วยความยินดียิ่ง
ขอขอบคุณในความปรารถนาดีที่ท่าน
มีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา
ขอให้ท่านมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง
คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ