โรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอังคาร ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำข้าราชการครู บุคลากร
นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู
และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดสุทัศน์
โดยดำเนินพิธีดังต่อไปนี้
๑. การถวายเครื่องราชสักการะ
๒. พิธีกล่าวถวายราชสดุดี
๓. พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
๔. พิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงสดุดีพระแม่ไทย
๕. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์