โรงเรียนวัดสุทัศน์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้
ไม้ดอก ไม้ประดับ แปลงผัก สวนและสนามหญ้า โดยการรดน้ำ พรวนดิน ถอนวัชพืช เก็บขยะ
บริเวณสวนเกษตรพอเพียงโรงเรียนวัดสุทัศน์
และร่วมกันทำความสะอาดดูแลต้นไม้ ไม้ดอก
ไม้ประดับและสนามหญ้าบริเวณพระอุโบสถ พระวิหารหลวง
ด้านหน้าวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
โดยได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณ พระวิสุทธาธิบดี กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔
และคณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร