พิธีมอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งกระเป๋าและอุปกรณ์การเรียน

วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
มีข่าวดีแจ้งให้ทราบ
พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
เลขาเจ้าคณะเขตดุสิต
ขอแจ้งข่าวดี แก่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
ด้วย สำนักงานเขตพระนครร่วมกับ
บริษัท บอนนี่​ อินเตอร์​เนชั่นแนล​ จำกัด
ดำเนินการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ทุกคน
รวมมูลค่ากว่า ๒๓๗,๐๐๐ บาท
ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ที่มีต่อโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีตลอดมา