พิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๓ รวมมูลค่า ๒๓๗,๐๐๐ บาท ในวันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดสุทัศน์
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน
ขอกราบขอบพระคุณ
พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
เลขาเจ้าคณะเขตดุสิต
นำคุณโยมญาติธรรมอันประกอบด้วย
คุณแม่พูลศรี จงแสงทอง รองประธานกรรมการบริหาร คุณสมฤดี นิลเจียรสกุล และเจ้าหน้าที่ บริษัท บอนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ
๑. คุณสมลักษณ์ แสงประสาท
๒. คุณรุ่งรัตน์ ศรีเฟื่องฟุ้ง
๓. คุณวิไล วณิชย์คูพลังกูร
ร่วมกับนายสุร​เดช​ อำนวยสาร
ผู้อำนวยการ​เขต​พระนคร​ ประธาน​ในพิธี
พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
สำนักงานเขตพระนคร
ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อการศึกษา
พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียน
โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๓
รวมมูลค่า ๒๓๗,๐๐๐ บาท
ในวันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ที่มีต่อโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีตลอดมา