สัปดาห์​วัน​วิทยา​ศาสตร์​แห่ง​ชาติ​ โรงเรียนวัดสุทัศน์

วัน​ศุกร์​ ที่​ ๒๑​ สิงหาคม​ ๒๕​๖​๓
สัปดาห์​วัน​วิทยา​ศาสตร์​แห่ง​ชาติ​ โรงเรียนวัดสุทัศน์