กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล“ Read More …

ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๙ น.นางสาวกาญจนา Read More …

กราบขอบพระคุณ​ในความเมตตาของ พระสุชาติ ธีรธมฺโม วัดสุคันธาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มอบน้ำดื่ม ขนาด ๕๐ มล. จำนวน ๑๘๐ ขวด อาหารว่างเวเฟอร์ จำนวน ๙ กล่อง นมเปรี้ยว กาแฟสำเร็จรูป จำนวน ๒ กล่อง เพื่อให้คณะครูใช้สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

วันจันทร์​ ที่​ ๕​ ตุลาคม​ ๒๕๖๓​นางสาวกาญจนา จันทร์สระแ Read More …

นำนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมาก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษา ของมูลนิธิข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร

วันพุธ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำ Read More …

การประชุมการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู Read More …