พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้ความเมตตาบันทึกรายการธรรมรส ธรรมรัฐ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตอน อุปถัมภ์ค้ำชู ๑ นำเสนอธรรมมะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอาทิตย์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …