พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้ความเมตตาบันทึกรายการธรรมรส ธรรมรัฐ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตอน อุปถัมภ์ค้ำชู ๑ นำเสนอธรรมมะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันอาทิตย์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้ความเมตตาบันทึกรายการธรรมรส ธรรมรัฐ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตอน อุปถัมภ์ค้ำชู ๑ นำเสนอธรรมมะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยความเมตตาของ พระเดชพระคุณ พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เลขาเจ้าคณะเขตดุสิต นำคุณโยมญาติธรรมอันประกอบด้วย คุณแม่พูลศรี จงแสงทอง รองประธานกรรมการบริหาร คุณสมฤดี นิลเจียรสกุล และเจ้าหน้าที่ บริษัท บอนนี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่) รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ ๑. คุณสมลักษณ์ แสงประสาท ๒. คุณรุ่งรัตน์ ศรีเฟื่องฟุ้ง ๓. คุณวิไล วณิชย์คูพลังกูร ร่วมกับนายสุร​เดช​ อำนวยสาร ผู้อำนวยการ​เขต​พระนคร​ ประธาน​ในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพระนคร ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนเพื่อการศึกษา พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ ประจำปี ๒๕๖๓ รวมมูลค่า ๒๓๗,๐๐๐ บาท ในวันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา ที่มีต่อโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีตลอดมา