พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบผลไม้(เงาะโรงเรียน) ให้ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
ขอกราบขอบพระคุณ
พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
เจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนวัดสุทัศน์
มอบผลไม้(เงาะโรงเรียน) ให้ผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
ได้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อยเป็นกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานและศึกษาเล่าเรียน
ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา
ที่มีต่อโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีตลอดมา