การจัดกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงและร่วมรณรงค์ การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา การสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ

วันจันทร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
นางสาว​กาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว
ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์
ส่งเสริมให้คณะ​ครู​นำนักเรียน
จัดกิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงและร่วมรณรงค์
การปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การสูบบุหรี่ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้โรงเรียนวัดสุทัศน์
เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่อย่างถาวร