กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ ของลูกเสือ ยุวกาชาดโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว
ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์
นำ​คณะ​ครู​ บุคลากรทางการศึกษา
​จัดกิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ
ของลูกเสือ ยุวกาชาดโรงเรียนวัดสุทัศน์
โดยมีจุดมุ่งหมายในการแสดงรอบกองไฟ
เพื่อให้สมาชิกลูกเสือ ยุวกาชาดนำประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้ในการแสดง
ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
รู้จักการกล้าแสดงออก เกิดความสนุกสนาน
และเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
โดย ท่านผอ.กมล อุปผล กรรมการสถานศึกษา
ให้เกียรติเดินทางมารับชมการแสดงของนักเรียน
ในครั้งนี้ ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์
กับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา