ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

วันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๙ น.
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี
เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผ้าพระกฐิน
ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
เสด็จยังพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม
ในพระราชพิธีครั้งนี้
กราบขอบพระคุณ
พระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ ให้ความเมตตา
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก
จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเมตตาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เฝ้ารับเสด็จบริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวง

ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน