พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม คุณตาปรีชา คุณยายจุฑารัตน์ เกศจุฑามาศ จากจังหวัดปทุมธานี ให้ความอนุเคราะห์มอบมะพร้าวน้ำหอมจากสวน เพื่อทำน้ำมะพร้าวน้ำหอมให้ทุกคนในโรงเรียน

วันพุธ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓
น้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ ๑๐๐ %
สด หอม หวาน อร่อย จากธรรมชาติ
นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์
พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์
ขอกราบขอบพระคุณ
พระเทพปฏิภาณวาที
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
เจ้าคณะเขตดุสิต
ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์
ขอขอบพระคุณ
คุณตาปรีชา คุณยายจุฑารัตน์ เกศจุฑามาศ
จากจังหวัดปทุมธานี
ให้ความอนุเคราะห์มอบมะพร้าวน้ำหอมจากสวน
เพื่อทำน้ำมะพร้าวน้ำหอมให้ทุกคนในโรงเรียน
ได้ดื่มรับประทานดับกระหายคลายร้อน