รางวัลสถานศึกษา​ปลอดภัยดีเด่น​ ปีที่​ ๓​

วันพุธ​ ที่​ ๒๓​ กันยายน​ ๒๕๖๓
นางสาว​กาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว
ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์
นำคณะ​ครู​เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติ​บัตร
รางวัลสถานศึกษา​ปลอดภัยดีเด่น​ ปีที่​ ๓​
โดยได้รับความ​อนุเคราะห์​จาก
นายสมฤทธิ์​ สุมาลี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ​เขต​พระนคร
ณ​ โรงเรียน​วัดมกุฎกษัตริยาราม​ เขตพระนคร
กรุงเทพ​มหานคร