ขอขอบคุณคุณนันทัชพร เจริญธรรมมานนท์ พร้อมครอบครัว จาก ห้างทอง ซี.เอ็น.โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำอาหารว่าง ๒๐๐ ชิ้น และยาคูลท์ ๒๐๐ ขวด มอบให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบคุณค Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์มอบหมายให้ นางกัลยา ศรีธรรมภาณและนางเฉลา สุพรรณกูล พนักงานสถานที่เข้าร่วมจัดเตรียมโต๊ะและผูกผ้าประดับในการเตรียมสถานที่สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะ ถวายพระราชกุศลในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ Read More …

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ Read More …

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราช Read More …

ขอขอบคุณ ส.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ (ส.ส.กานต์) ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัดให้ความอนุเคราะห์ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง มอบให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบคุณ Read More …

กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเจ้าคณะเขตดุสิต ให้ความเมตตาให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารกลางวันมื้อพิเศษแก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย

วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขต Read More …