กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเจ้าคณะเขตดุสิต ให้ความเมตตาให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารกลางวันมื้อพิเศษแก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย

วันพุธ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเมตตาให้ความอนุเคราะห์มอบอาหารกลางวันมื้อพิเศษแก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียนขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา