การประกวดหนูน้อยนพมาศ คลองโอ่งอ่าง โรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูส่งนักเรียนเด็กหญิงณัฐวดี กติกา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ

วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓การประกวดหนูน้อยนพมาศ คลองโอ่งอ่างนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูส่งนักเรียนเด็กหญิงณัฐวดี กติกา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓เข้าร่วมประกวดหนูน้อยนพมาศ คลองโอ่งอ่างโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงคลองโอ่งอ่าง ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ New Normal บริเวณสะพานหัน สะพานภาณุพันธุ์ และสะพานดำรงสถิต โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร ร่วมพิธีเปิดงาน ณ บริเวณสะพานหัน คลองโอ่งอ่างผู้อำนวยการสถานศึกษานำคณะครูและนักเรียนโดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร ร่วมลอยกระทงบริเวณริมคลองโอ่งอ่าง ที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ลอยกระทงวิถีใหม่ สไตล์ New Normal ขึ้น จัดโดยสำนักงานเขตพระนคร ขอขอบคุณภาพข่าวจากเพจสำนักงานเขตพระนคร