การประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(12 พ.ย.63) เวลา 10.00 น. : พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด โดยมี นายปิยพงศ์ ภูมิจิตร ผู้แทนสมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย ผช.ศ.วัฒนพันธ์ุ ครุฑะเสน ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)