กิจกรรมวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมวันปิยมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำข้าราชการครู บุคลากร จำนวน ๒๔ คน ลูกเสือ ยุวกาชาด จำนวน ๑๗๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๙๙ คนร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพวงมาลาสักการะและถวายบังคมและพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕