ขอขอบคุณคุณนันทัชพร เจริญธรรมมานนท์ พร้อมครอบครัว จาก ห้างทอง ซี.เอ็น.โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำอาหารว่าง ๒๐๐ ชิ้น และยาคูลท์ ๒๐๐ ขวด มอบให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์

วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบคุณคุณนันทัชพร เจริญธรรมมานนท์ พร้อมครอบครัว จาก ห้างทอง ซี.เอ็น.โกลด์ แอนด์ จิวเวลรี่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์นำอาหารว่าง ๒๐๐ ชิ้น และยาคูลท์ ๒๐๐ ขวด มอบให้กับนักเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์ โดยนางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกันต้อนรับ ขับร้องเพลงขอบพระคุณรวมถึงรับมอบสิ่งของด้วยความยินดียิ่ง ขอขอบคุณในความปรารถนาดีที่ท่านมีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมาขอให้ท่านมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ