ขอขอบคุณ ส.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ (ส.ส.กานต์) ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัดให้ความอนุเคราะห์ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง มอบให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์

วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบคุณ ส.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ (ส.ส.กานต์) ร่วมกับผู้บริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัดให้ความอนุเคราะห์ นำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง มอบให้แก่โรงเรียนวัดสุทัศน์โดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และขอขอบพระคุณในความปรารถนาดีที่ท่านมีให้กับโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมาและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ท่านจงมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกประการ