หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายทะเบียน นำคณะตรวจเยี่ยม​ของสำนักงาน​เขต​พระนคร​ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติ​หน้าที่​และคำแนะนำติดตามการดำเนินงานโรงเรียน เนื่อง​ใน​วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๓​

วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงาน​เขต​พระนคร​ ขอขอบคุณ นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้​อำนวยการ​เขต​พระนคร​ ที่ได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายทะเบียน นำคณะตรวจเยี่ยม​ของสำนักงาน​เขต​พระนคร​ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติ​หน้าที่​และคำแนะนำติดตามการดำเนินงานโรงเรียน เนื่อง​ใน​วันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๓​ โดยได้พบปะพูดคุยกับนางสาว​กาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ คณะครู บุคลากรของโรงเรียน เยี่ยมเยียนและให้โอวาทกับนักเรียน พร้อมทั้งตรวจความเรียบร้อยทั่วไป อาทิ สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในโรงเรียน การให้บริการโครงการอาหารเช้า อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน การดำเนินมาตรกรป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อCOVID-19 โรค RSV โรคไข้เลือดออก การดูแลสุขอนามัยด้านต่างๆ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และความปลอดภัยในการข้ามถนนของครู นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อม สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดขอขอบคุณ​ในความ​อนุเคราะห์​ที่มีให้กับโรงเรียนวัด​สุทัศน์​ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณ​ภาพข่าวจากเพจ สำนักงานเขตพระนคร