เฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินีเสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเสด็จยังพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม

วันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๙ น. นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินีเสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเสด็จยังพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามในพระราชพิธีครั้งนี้ กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดีเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารรักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๔ ให้ความเมตตานางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึกจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเมตตาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเฝ้ารับเสด็จบริเวณด้านหน้าพระวิหารหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน