โรงเรียนวัดสุทัศน์มอบหมายให้ นางกัลยา ศรีธรรมภาณและนางเฉลา สุพรรณกูล พนักงานสถานที่เข้าร่วมจัดเตรียมโต๊ะและผูกผ้าประดับในการเตรียมสถานที่สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะ ถวายพระราชกุศลในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบดี ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์มอบหมายให้ นางกัลยา ศรีธรรมภาณและนางเฉลา สุพรรณกูล พนักงานสถานที่เข้าร่วมจัดเตรียมโต๊ะและผูกผ้าประดับในการเตรียมสถานที่สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 189 รูป ถวายพระราชกุศลในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพระนคร