โรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดในงานนิทรรศการยืนงงในดงกล้วย ประกวดหนูน้อย Magic Plants เทศกาลลอยกระทง แฮปปี้อาโลวีน เรียนรู้เกษตรอินทรีย์คนมือง Magic Plants

วันเสาร์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดในงานนิทรรศการยืนงงในดงกล้วย ประกวดหนูน้อย Magic Plants เทศกาลลอยกระทง แฮปปี้อาโลวีน เรียนรู้เกษตรอินทรีย์คนมือง Magic Plants เด็กหญิงเพชรปภัสร์ ด้วงมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดหนูน้อย Magic Plants ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรและนักเรียนที่ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จากการแสดงความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนจัดโดยชุมชนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร