โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณ ดร.อมรรัตน์ ชีวังกูรหัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพระนคร ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน

วันอังคาร ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอขอบพระคุณ ดร.อมรรัตน์ ชีวังกูรหัวหน้าฝ่ายการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพระนคร ให้ความอนุเคราะห์เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะที่ดีรวมถึงสอบถามความต้องการช่วยเหลือ คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพให้กับนักเรียน ในครั้งนี้ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับด้วยความยินดี