โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอต้อนรับ นายชาติชาย สมานทอง ครูเบียร์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย

วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอต้อนรับ นายชาติชาย สมานทอง ครูเบียร์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร​ ในครั้งนี้​ นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว​ ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียน​วัด​สุทัศน์​ นำ​คณะ​ครู​และ​บุคลากร​ทาง​การศึกษา​ ให้การต้อนรับ​พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติ​หน้าที่​ราชการครูที่ดี