​นักเรียนทัศนศึกษาตามโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง ณ แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์​เปิด​ซาฟารีเวิลด์​ เขตคลองสามวา​ กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
นางสาวกาญจนา​ จันทร์​สระแก้ว
ผู้​อำนวยการ​สถานศึกษา​ โรงเรียนวันสุทัศน์
นำคณะครู บุคลากร​ทาง​การศึกษา​และ​นักเรียนทัศนศึกษาตามโครงการห้องเรียนในโลกกว้าง เพื่อจุดประกายให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงผ่านการเรียนรู้และสัมผัส​บรรยากาศ​ในแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ พร้อมทั้งยังปลูกฝังให้เกิดแรงบันดาลใจให้มีความรักและเมตตาต่อสิ่งมีชีวิต​ ร่วมใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปัน เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ และช่วยกันพัฒนาสังคมยุคปัจจุบันให้น่าอยู่ ณ แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์​เปิด​ซาฟารีเวิลด์​ เขตคลองสามวา​ กรุงเทพมหานคร