คณะครูนำนักเรียนจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดีด้านการสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีลในวันธรรมสวนะ

วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผ Read More …

คุณครูชาติชาย สมานทองนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Smart Bangkok library Project ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผ Read More …

โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนากร อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จัดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อน้อมถวายแด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ทั้ง ๑๔ องค์

วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ขนมหวาน (ลอดช่องวัดเจษ) เเด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระภิกษุ – สามเณร

วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

นักเรียนได้รับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ คน เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นสังฆบูชาวันมรณภาพ ปีที่ ๔๔ ถวายพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปัญฺญาธโร) ณ คณะ ๒

วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว Read More …

กราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณ พระเทพปฏิภาณวาที (เจ้าคุณพิพิธ)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเจ้าคณะเขตดุสิต ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเมตตาอนุเคราะห์มอบอาหารมื้อพิเศษแก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุทัศน์และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย

วันที่ ๑ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนัก Read More …