คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ขนมหวาน (ลอดช่องวัดเจษ) เเด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระภิกษุ – สามเณร

วันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสุทัศน์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ขนมหวาน (ลอดช่องวัดเจษ) เเด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระภิกษุ – สามเณร และนำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะ พระเดชพระคุณ พระพิพัฒน์สังวรคุณ (เจ้าคุณถนอม) เจ้าคณะ ๒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นสังฆบูชาวันมรณภาพ ปีที่ ๔๔ ถวายพระศรีสัจจญาณเถร (ประหยัด ปัญฺญาธโร) ณ คณะ ๒ วันสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร