คุณครูชาติชาย สมานทองนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Smart Bangkok library Project ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร

วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ มอบหมายให้ คุณครูชาติชาย สมานทองนำนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Smart Bangkok library Project ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานครโดย พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประธานในพิธี ณ หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร