โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนากร อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จัดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อน้อมถวายแด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ทั้ง ๑๔ องค์

วันจันทร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ขอกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร นำโดย พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนากร อธิบดีสงฆ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร จัดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เพื่อน้อมถวายแด่ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพน ทั้ง ๑๔ องค์ การแสดงธรรมเทศนา โดย พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต) กรรมการเถรสมาคมเจ้าอาวาสววัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ๓๐๐ รูป พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์ในวันที่ ๗ ธันวาคม ของทุกปี และได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง นักเรียน นักศึกษา มอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา จำนวน ๓ ราย คือ เด็กชายกษิดิ์เดช รุ่งเรือง เด็กชายชยธร หมายเทียมกลาง และเด็กชายปราณณวัฒน์ บุญสายออ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ขอขอบคุณภาพข่าวจากเพจ วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho