ขอขอบคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ได้มอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ขอขอ Read More …

อาจารย์ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมประชุมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก Read More …

นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์ฉลองการปฏิสังขรณ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิตล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ ลานประทักษิณพระวิหารหลวง

วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้ Read More …

ขอขอบพระคุณ ร้านไทยแฮปปี้เนส โดยคุณมะเหมี่ยว ที่มอบของขวัญสำหรับมอบในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเข Read More …