ขอขอบพระคุณ ร้านไทยแฮปปี้เนส โดยคุณมะเหมี่ยว ที่มอบของขวัญสำหรับมอบในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันพุธ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร ขอขอบพระคุณ ร้านไทยแฮปปี้เนส โดยคุณมะเหมี่ยว ที่มอบของขวัญสำหรับมอบในกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา