ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน

วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์มอบหมายให้คณะครู บุคลากรดำเนินการตามมาตรการป้องกัน สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน โดยประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบถึงวิธีการป้องกันตนเอง และให้หลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อป้องกันตนเองให้ได้รับปลอดภัยสูงสุด