นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ดำเนินการสอบ Pre O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ดำเนินการสอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้กำลังใจคณะครูและและนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและขับเคลื่อนนโยบายของกรุงเทพมหานคร ให้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ไว้วางใจของชุมชน