นางเมตตา คิ้วเที่ยง ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ ๑ (สวนรมณีนาถ) และนายกิตติพงษ์ ขจรปรัชญา “เฮียไผ่” ประธานชมรมวิ่งรมณีนารถ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์จำนวน ๕๐ ทุน

วันอังคาร ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์นำนักเรียนจำนวน ๕๐ คน เข้ารับมอบทุนการศึกษา ปีที่ ๒ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เนื่องในโอกาสทำบุญประจำปี จากนางเมตตา คิ้วเที่ยง ผู้อำนวยการส่วนสวนสาธารณะ ๑ (สวนรมณีนาถ) และนายกิตติพงษ์ ขจรปรัชญา “เฮียไผ่” ประธานชมรมวิ่งรมณีนารถ ผู้บทบาทสำคัญในงานวิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เป็นงานการกุศล นำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว น้ำท่วม ช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษา สนับสนุนงานของโรงพยาบาล หน่วยราชการ และองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ