คุณสุรพล นิยมมาลัย ประธานสโมสรโรตารี่พระนคร พร้อมด้วยคณะ นำนักเรียนนักศึกษาจิตอาสา จัดกิจกรรมบริการเยาวชน โปรแกรมพี่สอนน้องภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จัดค่ายการเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓โรงเรียนวัดสุทัศน์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครโดย นางสาวกาญจนา จันทร์สระแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ ให้การต้อนรับคณะจากสโมสรโรตารี่พระนคร ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมบริการเยาวชน ในการนี้ โรงเรียนวัดสุทัศน์

ขอขอบพระคุณ คุณสุรพล นิยมมาลัย ประธานสโมสรโรตารี่พระนคร พร้อมด้วยคณะ นำนักเรียนนักศึกษาจิตอาสา จัดกิจกรรมบริการเยาวชน โปรแกรมพี่สอนน้องภาษาอังกฤษ ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จัดค่ายการเรียนรู้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฐานกิจกรรมและนำของขวัญ ของรางวัล มอบให้กับนักเรียน

ขอบพระคุณ คุณสุรพล นิยมมาลัย มอบทุนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนวัดสุทัศน์

ขอบพระคุณ คุณทรงชัย เชาว์แหลม มอบทุนในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ๔,๐๐๐ บาท ขอขอบพระคุณในความเมตตาที่มีให้ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดสุทัศน์ด้วยดีเสมอมา